Våra fordon

 Vi har fordon för  11, 19, 45, 49, 54. passagerare.