Vår miljösatsning

Företaget antog 2003-03-10 följande miljöpolicy:

  • Vi skall åstadkomma ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.
  • Vi skall sträva efter att sänka utnyttjandet av diesel på våra fordon genom uppföljning av bränsleförbrukning och information till personal.
  • Vi skall följa gällande lagstiftning samt efterleva kundkrav och branschens rekommendationer.
  • Vi skall sträva efter att minska utsläppen av avgaser genom fackmannamässigt underhåll av fordon samt planering för minskning av tomkörningar.
  • Vi skall minska påverkan av miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vid inköp av fordon, däck, bränsle samt förbrukningsartiklar.
  • Vi skall sträva efter att nyttja underentreprenörer som själva har miljöledningsprogram.
  • Vi skall underhålla rutiner för att uppdatera gällande lagar och förordningar samt uppföljning av uppsatta miljömål.

Våra Tjänster

Att på ett säkert och bekvämt sätt kunna åka till arbetet resp. skolan är det vanligaste resbehovet som våra kunder har. Vi erbjuder idag följande tjänster:

  • Linjetrafik
  • Skoltrafik
  • Turisttrafik

Läs om våra tjänster

Offertförfrågan